çözgütleri

Biz barada

  Biziň kompaniýamyz “Ýaşyl Ada” H.J. ýöriteleşdirilen hyzmatlary we biznesi ösdürmek üçin çözgütleri, ýagny döwrebap we funksional web-sahypalaryny, ykjam mobil programmalary, şeýle hem talaplaryňyza doly laýyk gelýän grafiki dizaýn hyzmatlaryny hödürleýär.
  Hyzmatlarymyzyň esasy görnüşleri:
 • Web-sahypalary, ykjam programmalary toplumlaýyn üpjünçilik hyzmatlary bilen işläp taýýarlamak:
  • Konsepsiýa, dizaýn, testirlemek, köpçülige çykarmak, we programma üpjünçiligi
  • Web-sahypany gowulandyrmak, tehniki üpjünçilik we goldaw
 • 3D grafika, wideo we animasiýa
 • Brend we marka hyzmatlary
 • Logotipler
 • Internet marketing

Hyzmatlar

×

Täsirli dizaýn, işleýiş aňsatlygy, hasaba alyş programma üpjünçiligi, ölçenip boljak netijeler, elýeterli hyzmat we goldaw

“Ak Bulut” Hojalyk Jemgyýeti gözel diýarymyzda ilkinji bolup asma potolok sektorynda önümçilige başlady. Hojalyk Jemgyýetimiziň bir ýylda 4 000 000 inedördül metr asma potoloklary,7000 tonna sinklenen metal önumlerini ýagny T24 profiller, alçypan profiller, diwar profiller, burç profiller we profil aksessuarlaryny öndürmäge mümkinçiligi bar.

Dizaýny has täsirli keşplendirmegi gowy görýäris

Mobil ykjam programmalary toplumlaýyn üpjünçilik hyzmatlary bilen işläp taýýarlamak

Ýoda ykjam programma bolup, onuň bilen Türkmenistanyň ähli ýerlerinde (Aşgabat, Mary, Daşoguz, Balkan, Lebap) islendik guramany tapyp bilersiňiz. Jemgyýetçilik ýerlerini (restoranlara, salonlara, dükanlara we ş.m.) baryp görmegi saýlanyňyzda bu hakykatdanam siziň üçin möhüm we peýdaly kömekçi. we ş.m.)

Internet web söwda

Habarlaşmak